راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر مولايمان امام رضا(ع) Travel guide to the city of Mashhad Imam Reza
مسیر پیشنهادی:از مشهد به كرمان۹۰۵ كيلومتر

مسير يابي :مشهد، ملك آباد،تربت حيدريه ، فيض آباد،بجستان، فردوس، ديهوك، ديگ رستم ، راور، چترود، كرمان .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر كرمان ۸۶۸کیلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به تربت حيدريه:

از عوارضي ملك آباد تا ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۱۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰ كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا كرمان ۷۵۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به فيض آباد:

از ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا ميدان اول فيض آباد ۵۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيض آباد تا مشهد مقدس۲۰۷ كيلومتر است و فاصله فيض آباد تا كرمان۶۹۸كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

فيض آباد به بجستان:

از ميدان اول فيض آباد تا بجستان ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بجستان تامشهد مقدس ۲۹۲كيلومتر است و فاصله بجستان تا كرمان ۶۱۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجستان به فردوس :

از بجستان تا میدان اول فردوس ۶۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فردوس تا مشهد مقدس۳۵۸ کیلومتر است و فاصله فردوس تا کرمان ۵۴۷کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فردوس به ديهوك:

از میدان اول فردوس تا دیهوک۱۱۲ کیلومتر است که در نتیجه فاصله دیهوک تا مشهد مقدس۴۷۰ کیلومتر است و فاصله دیهوک تا کرمان ۴۳۵کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ديهوك به ديگ رستم:

از دیهوک تا دیگ رستم ۱۴۰ کیلومتر است در نتیجه فاصله دیگ رستم تا مشهد مقدس ۶۱۰ کیلومتر است و فاصله دیگ رستم تا کرمان ۲۹۵کیلومتر است . ( جاده بصورت دو طرفه اصلي) توضيح بيشتر اينكه: ديگ رستم در ميانه كوير واقع شده است و نقش مهمي براي مسافران دارد و داراي نمازخانه ورستوران و پمپ بنزين است . مسافرين مي توانند اين مكان را براي استراحتي كوتاه وصرف غذا وتهيه بنزين در مسير در نظر داشته باشند زيرا كوير بسيار طولاني است .

ديگ رستم به راور:

از دیگ رستم تاراور ۱۶۵ کیلومتر است در نتیجه فاصله راور تا مشهد مقدس۷۷۵ کیلومتر است و فاصله راور تا کرمان ۱۳۰کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

راور به چترود:

از راور تا چترود ۹۴ کیلومتر است در نتیجه فاصله چترود تا مشهد مقدس ۸۶۹ کیلومتر است و فاصله چترود تا کرمان ۳۶کیلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چترود به كرمان:

از چترود تا میدان اول کرمان۳۶ کیلومتر است در نتيجه فاصله كرمان تا مشهد مقدس 905 كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی:از كرمان به مشهد ۹۰۵ كيلومتر

مسير يابي : كرمان، چترود، راور، ديگ رستم، ديهوك،فردوس ، بجستان، فيض آباد، تربت حيدريه، ملك آباد، مشهد .

كرمان به چترود :

از ميدان اول كرمان تا چترود ۳۶كيلومتر است و فاصله چترود تا مشهد مقدس ۸۶۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

چترود به راور:

از چترود تا راور ۹۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله راور تا كرمان ۱۳۰كيلومتر است و فاصله راور تا مشهد مقدس ۷۷۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

راور به ديگ رستم:

از راور تا ديگ رستم ۱۶۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ديگ رستم تا كرمان ۲۹۵كيلومتر است و فاصله ديگ رستم تا مشهد مقدس ۶۱۰كيلومتر است . ( جاده بصورت دو طرفه اصلي)توضيح بيشتر اينكه: ديگ رستم در ميانه كوير واقع شده است و نقش مهمي براي مسافران دارد و داراي نمازخانه ورستوران و پمپ بنزين است . مسافرين مي توانند اين مكان را براي استراحتي كوتاه وصرف غذا وتهيه بنزين در مسير در نظر داشته باشند زيرا كوير بسيار طولاني است .

ديگ رستم به ديهوك:

ازديگ رستم تا ديهوك ۱۴۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ديهوك تا كرمان ۴۳۵كيلومتر است و فاصله ديهوك تا مشهد مقدس ۴۷۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ديهوك به فردوس :

از ديهوك تا فردوس ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فردوس تا كرمان ۵۴۷كيلومتر است و فاصله فردوس تا مشهد مقدس ۳۵۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فردوس به بجستان:

ازفردوس تا بجستان ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بجستان تا كرمان ۶۱۳كيلومتر است وفاصله بجستان تا مشهد مقدس ۲۹۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجستان به فيض آباد:

از بجستان تا فيض آباد ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيض آباد تا كرمان ۶۹۸كيلومتر است و فاصله فيض آباد تا مشهد مقدس ۲۰۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فيض آباد به تربت حيدريه:

ازفيض آباد تا تربت حيدريه ۵۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا كرمان ۷۵۵كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به ملك آباد:

ازتربت حيدريه تا ملك آباد ۱۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا كرمان ۸۶۸كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد :

از ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرمان تا مشهد مقدس ۹۰۵كيلومتر است.     ( جاده بصورت آزاد راه)

ضمنا"نقاط دیدنی استان کرمان در خط سیر جاده و شهر كرمان بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: كرمان

مقصد سفر: بم

مسیر سفر: كرمان- ماهان- راين- بم

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مجموعه بازار- گنبد جبليه- مساجد امام و جامع- موزه دفاع مقدس- يخدان مويدي- باغ موزه هرندي- قبه سبز- موزه صنعتي- كتابخانه ملي- تخت درگاه قلي بيگ- قلعه اردشير- قلعه دختر- آستانه شاه نعمت الله- باغ شاهزاده- ارگ و آبشار راين- ارگ بم- منطقه ارگ جديد .

2-مبدأ سفر: كرمان

مقصد سفر: شهداد

مسیر سفر: كرمان- سيرچ- شهداد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مجموعه بازار- گنبد جبليه- مساجد امام و جامع- موزه دفاع مقدس- يخدان مويدي- باغ هرندي- قبه سبز- موزه صنعتي- كتابخانه ملي- تخت درگاه قلي بيگ- قلعه اردشير- قلعه دختر- آبگرم جوشان- كلوتهاي شهداد- قلعه شفيع آباد- آب انبار شهداد .

3-مبدأ سفر:انار

مقصد سفر: سيرجان

مسیر سفر: انار- دهج- شهر بابك- سيرجان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاروانسراي انار- غار ايوب- روستاي ميمند- عمارت موسي خاني- باغ سنگي- بادگيرهاي چپوقي .

4-مبدأ سفر: كرمان

مقصد سفر: خبر

مسیر سفر: كرمان- بافت- خبر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مجموعه بازار- گنبد جبليه- مساجد امام و جامع- موزه دفاع مقدس- يخدان مويدي- باغ موزه هرندي- قبه سبز- موزه صنعتي- كتابخانه ملي- تخت درگاه قلي بيگ- قلعه اردشير- قلعه دختر- غار جفريز- طبيعت و پارك ملي خبر- غار طرنگ .

5-مبدأ سفر: جيرفت

مقصد سفر: گشوران

مسیر سفر: جيرفت- كهنوج- منوجان- قلعه گنج- گشوران

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : شهر دقيانوس- تپه باستاني كنار صندل- موزه- قلعه كهنوج- قلعه منوجان- تپه هاي باستاني- قلعه گنج .

6-مبدأ سفر: انار

مقصد سفر: كرمان

مسیر سفر: انار- رفسنجان- كرمان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مجموعه بازار- گنبد جبليه- مساجد امام و جامع- موزه دفاع مقدس- يخدان مويدي- باغ موزه هرندي- قبه سبز- موزه صنعتي- كتابخانه ملي- كاروانسراي انار- عمارت حاج آقا علي- خانه باقري .

7-مبدأ سفر: كرمان

مقصد سفر: راور

مسیر سفر: كرمان- زرند- كوهبان- راور

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مجموعه بازار- گنبد جبليه- مساجد امام و جامع- موزه دفاع مقدس- يخدان مويدي- باغ موزه هرندي- قبه سبز- موزه صنعتي- كتابخانه ملي- تخت درگاه قلي بيگ- قلعه اردشير- قلعه دختر- موزه مردم شناسي زرند- آسياب آبي- قدمگاه خضر- آرامگاه بي بي عصمت- يخدان راور- يخدان راور- خانه فخري- مجموعه وكيلي طرز- سروهاي تاريخي طرز .

8-مبدأ سفر: كرمان

مقصد سفر: دلفارد

مسیر سفر: كرمان- ماهان- راين- دلفارد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مجموعه بازار- گنبد جبليه- مساجد امام و جامع- موزه دفاع مقدس- يخدان مويدي- باغ موزه هرندي- قبه سبز- موزه صنعتي- كتابخانه ملي- تخت درگاه قلي بيگ- قلعه اردشير- قلعه دختر- آستانه شاه نعمت الله ولي- باغ شاهزاده- عمارت شتر گلو- آبشار راين- ارگ راين- آبشار و طبيعت دلفارد .

نقاط دیدنی شهروحومه کرمان :

مسجد جامع – موزه صنعتی – حمام وکیل – گنبد جبلیه – مقبره شاه نعمت الله ولی – باغ و عمارت شاهزاده ماهان – مسجد ملک – گنبد سبز – مجموعه تاریخی گنجعلی خان – مشتاقیه (سه گنبد) امامزاده حسین جوپار- بازار کرمان – مقبره مشتاق – یخدان مویدی – مسجد پامنار – مدرسه ابراهیم خان – حمام و بازار ابراهیم خان – موزه ماهان – قلعه تاریخی راین – حسینه چترود – بیمارستان نوریه – تخت درگاه قلی بیگ – کتابخانه ملی – موزه دفاع مقدس – باغ موزه فرش – مقبره خواجه اتابک – قلعه شفیع آباد – گنبد سبز – مدرسه حیاتی – کاروانسرای چهار سوق – کاروانسرای حاج آقاعلی – آب انبار علیمردان خان .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 7:58  توسط اميرعلي ولي نژاد  |