راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر مولايمان امام رضا(ع) Travel guide to the city of Mashhad Imam Reza
مسیر پیشنهادی:از مشهد به بجنورد ۲۵۱ كيلومتر

مسير يابي :مشهد، چناران، قوچان، فاروج،شيروان ، بجنورد.

مشهد به چناران:

از ميدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ كيلومتر است و فاصله چناران تا بجنورد ۲۰۱كيلومتر است. ( جاده به صورت بزرگراه)

چناران به قوچان:

از چناران تا قوچان ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس 125 كيلومتر است و فاصله قوچان تا بجنورد ۱۲۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به فاروج:

از قوچان تا فاروج ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است و فاصله فاروج تا بجنورد ۹۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فاروج به شيروان:

از فاروج تا ميدان اول شيروان(ميدان معلم) ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ كيلومتر است و فاصله فاروج تا بجنورد ۶۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به بجنورد:

ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی:از بجنورد به مشهد ۲۵۱ كيلومتر

مسير يابي :بجنورد،شيروان،فاروج،قوچان،چناران،مشهد.  

بجنورد به شيروان :

از ميدان خرمشهر بجنورد تاشيروان ۶۳ كيلومتراست و فاصله شيروان تا مشهد مقدس۱۸۸ كيلومتر است.       ( جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به فاروج:

ازميدان اول شيروان(ميدان معلم) تا فاروج۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا بجنورد ۹۴ كيلومتر است و فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

فاروج به قوچان:

از فاروج تاقوچان ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا بجنورد۱۲۶ كيلومتر است و فاصله قوچان تا مشهد مقدس۱۲۵ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به چناران:

ازقوچان به چناران ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چناران تا بجنورد۲۰۱ كيلومتر است وفاصله چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

چناران به مشهد:

از چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا بجنورد ۲۵۱ كيلومتر است.

( جاده بصورت بزرگراه)


ضمنا"نقاط دیدنی استان خراسان شمالی در خط سیر جاده و شهر بجنورد بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: بجنورد

مقصد سفر: جنگل گلستان

مسیرسفر: بجنورد- آشخانه- جنگل گلستان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : عمارت مفخم- دره بازخانه و پا قلعه- امامزاده سلطان عباس- روستاي بدرانلو- سد شيرين دره- روستا و معبد اسپاخو- رباط قره بين- قلعه خان- امامزاده دلاور .

2-مبدأ سفر: بجنورد

مقصد سفر: اسفراين

مسیرسفر: بجنورد- اسفراين

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : عمارت مفخم- دره بازخانه و پا قلعه- امامزاده سلطان عباس- روستاي قره باشلو- چشمه مهنان- گردنه اسدلي- چشمه پلميس- روستاي بيدواز- درياچه سد بيدواز- پارك تفريحي بش قارداش .

3-مبدأ سفر: بجنورد

مقصد سفر: قوچان

مسیرسفر: بجنورد- شيروان- قوچان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : عمارت مفخم- دره بازخانه و پا قلعه- امامزاده سلطان عباس- سد شورك و بارزو- روستاهاي گليان و قلعه زو- پارك تفريحي بابا امان- بناي چهار طاقي .

4-مبدأ سفر: بجنورد

مقصد سفر: جاجرم

مسیرسفر: بجنورد- جاجرم

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : عمارت مفخم- دره بازخانه و پا قلعه- امامزاده سلطان عباس- قلعه جلال الدين- بناي خواجه مهرزيار- مسجد جامع جاجرم- سرچشمه شوقان- كوه بهار .

نقاط دیدنی شهرو حومه بجنورد :

عمارت آیینه خانه- نارین قلعه – آرامگاه سلطان سید عباس – بنای سنگی اسپاخو – عمارت سردار مفخم – چشمه بش قارداش- گردشگاه بابا امان – غار آغچه – مقبره بابا توکل – غار بیدگ – غار سید صادق – منطقه حفاظت شده سالوگ .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:21  توسط اميرعلي ولي نژاد  |